Corkcicle's misjon har siden start vært: "Make every sip an experience". De ønsker kontinuerlig utvikling av produktene sine for å gjøre bærekraftighet mer stilfullt, da bærekraftighet ikke burde gå i kompromiss med utseende 🥳

For hver Corkcicle kjøpt - doneres det penger organisasjoner som arbeider med clean water prosjekter 💚